Trên 500 vận động viên tham gia Giải thể thao truyền thống Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XI