Công an tỉnh đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi thể thao "Mừng Đảng, mừng Xuân mừng đất nước, quê hương đổi mới"