Sôi nổi giải việt dã truyền thống Báo Yên Bái lần thứ VI