Hơn 700 VĐV tham dự Hội thao thể thao quốc phòng toàn dân tỉnh Yên Bái lần thứ II năm 2008