Giải việt dã truyền thống Báo Yên Bái lần thứ VII: Những đột phá mới ngay từ những chặng đua đầu