Kết thúc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ VI khu vực I: Thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc