Yên Bái: Khai mạc Hội thi thể thao "Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới"