Sẽ có 25 đoàn VĐV tham dự giải Cầu lông gia đình toàn quốc năm 2010 tại Yên Bái