Tùng Dương song ca với cố nhạc sĩ Trần Lập - một dự án xúc động