Chính thức phát sóng video "Việt Nam, tại sao không" trên CNN