Trên 70 tiết mục tham dự Hội diễn nghệ thuật quần chúng người cao tuổi thành phố Yên Bái