MV "Bài ca bầu cử" sôi động, trẻ trung của Hứa Kim Tuyền, Amee và Grey D