Dấu mốc về ngày khởi nghĩa của dân tộc trong ca khúc "Mười chín tháng Tám"