Mù Cang Chải: Sôi nổi Lễ hội giã bánh dày và cuộc thi vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải