Những diễn viên Yên Bái góp phần vào thành công bộ phim “Bão ngầm”