Khoảnh khắc lũ cuốn trôi nhà trong chớp mắt ở Ấn Độ