[Video] Toàn bộ 21 người sống sót thần kỳ khi máy bay rơi và bốc cháy