Sáng 10/12: Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào vùng Tây Bắc diễn ra tại Yên Bái