Cho du lịch Yên Bái "cất cánh" - Bài 2: Phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn