Sôi nổi tập luyện cho màn xòe khai hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2020