Đảm bảo an toàn cho người dân, du khách tham gia Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò 2020