Khai mạc Hội chợ Thương mại - Du lịch huyện Yên Bình năm 2020: Đặc sắc, hấp dẫn