Khai trương Không gian chợ quê đất Ngọc và gian hàng sản phẩm OCOP huyện Lục Yên