Điểm đến hồ Thác Bà: Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch để đón khách