Du lịch Trạm Tấu dự kiến đón khoảng 80.000 lượt khách