Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bài ca" - Ngày hội thống nhất 30/4, khởi động du lịch Mù Cang Chải năm 2022