Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh kiểm tra hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Yên Bình