Xã Lâm Thượng (Lục Yên) lần đầu tiên tổ chức Ngày hội "Pay Tái"