Yên Bái ra quân tổng kiểm tra ô tô chở khách, xe tải container và xe mô tô