Yên Bái: Sau 9 ngày ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ