Yên Bái: Xử phạt trên 8 triệu đồng thanh niên lái xe bằng chân và bốc đầu xe mô tô