700 học sinh Trường THPT Hoàng Quốc Việt tham gia hoạt động ngoại khóa "Giao thông học đường"