Công an thành phố Yên Bái: Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho trên 1.800 học sinh, thầy cô giáo