Yên Bái: Trên 120 chủ tàu, người điều khiển phương tiện được tuyên truyền về giao thông đường thủy