Tại Yên Bái: Ngày hội An toàn giao thông khu vực miền núi phía Bắc năm 2020