[VIDEO] Yên Bái: Ô tô đâm đuôi mô tô khi đang dừng đèn đỏ, 1 người phải đi cấp cứu