Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Yên Bái xử lý 18.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông