Yên Bái: 9 ngày nghỉ Tết chỉ 1 vụ tai nạn giao thông, không có người tử vong