4 ngày nghỉ lễ, Yên Bái chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông