Người dân Yên Bái phấn khởi khi được làm thủ tục đăng ký phương tiện tại địa phương