Tọa đàm 50 năm “Quân khu 2 hành quân theo chân Bác”