Tạo sự chuyển biến, lan tỏa trong học tập và làm theo Bác kính yêu