30 năm tái lập: Đảng bộ tỉnh Yên Bái phấn đấu vì hạnh phúc nhân dân