Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ XIV - Niềm tin và kỳ vọng