Phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ XXII