Tỉnh Yên Bái hỗ trợ 20.000 khẩu trang y tế cho thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản