Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hồng Vân thông tin về 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19