Người dân Yên Bái bình tĩnh, chủ động ứng phó diễn biến dịch COVID-19 trong tình hình mới