Ngành y tế Yên Bái nâng cao năng lực chuyên môn trong công tác tiếp nhận, quản lý điều trị COVID-19