Yên Bái kiên quyết xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng